Most Watched Video Powered by Trendolizer

Humarap na sa #WantedsaRadyo si Jessa, ang misis ni Dennis na naglahong parang bula sa kanyang buhay

Trending story found on www.youtube.com


Tumugon si Jessa sa pakiusap ni idol Raffy kahapon na harapin ang asawa niyang si Dennis sa #WantedsaRadyo. Nais rin daw kasing maliwanagan ni Dennis kung bakit siya iniwan ng kanyang misis. Handa raw siyang gawin ang lahat para mapawi na ang ikinasasama ng loob ng kanyang asawa. Sa tulong ni idol Raffy, pagbibigyan kaya ni Jessa ng isa pang pagkakataon si Dennis? Watch the first part here: https://bit.ly/2YefX9q For more latest stories, visit us at www.news5.com.ph
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments