Most Watched Video Powered by Trendolizer

Cảm Hứng Tự Hào Từ Đường Phố - Biti’s Hunter Street

Trending story found on www.youtube.com


Đường phố … Thật xô bồ. Thì sao? Biti’s Hunter luôn tin những trải nghiệm với chính những sự không hoàn hảo đó đã tạo văn hoá đường phố Việt Nam đậm chất riêng. Không tin? Cứ cùng Biti’s Hunter lao ra đường… …để nghe những âm thanh nhốn nháo, tiếng còi, tiếng xe cộ ồn ào của đường phố rồi cũng có lúc vang lên trong đầu những giai điệu thú vị nào đó từ chính những xô bồ này. …để thấy những ổ gà, những bờ tường đầy khoan cắt bê tông, cấm đổ rác và cả cấm...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments