Most Watched Video Powered by Trendolizer

แร็พ Thailand 4.0 คนไทยสู้ได้ [Official]

Trending story found on www.youtube.com


THAILAND 4.0 “เพราะนวัตกรรม ทำให้ไทยสู้ได้” คนไทยยุค 4.0 รวมพลังร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย มั่นใจฝีมือและสมองคนไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกสาขาอาชีพมั่นใจไทยสู้ได้ #คนไทยสู้ได้ =========== เพลง: แร็พ Thailand 4.0 สวัสดีเมืองไทยตอนเช้า อย่ามัวแต่นั่งหาว เราลุกชึ้นลุกขึ้น อย่ามัวนั่ง ถอนอกถอนใจ ทำใหม่จัดไป ให้Wowขึ้นWowขึ้น โลกเปลี่ยน เราก็ปรับ ให้มันทัน คิดใหม่ทุกๆวัน สร้างขึ้นสร้างขึ้น อยากเท่ อยากสวย อยากรวย ไม่มีหมูในอวย ต้องทำขึ้นทำขึ้น ตัวเรา ลูกเรา หลานเรา ไม่น้อยหน้าใครเขาถ้าโลกเรากว้างขึ้น ลูกมะพร้าว ที่เคยครอบครองไว้ ลองยกมันออกไป สว่างขึ้นสว่างขึ้น คนไทยเก่งๆ มากมาย ขอแค่รวมเป้าหมาย แกร่งขึ้นแกร่งขึ้น แค่เปลี่ยน ออกมานอกกะลา ใครที่บอกว่าเราบ้าน่ะ โง่ขึ้นโง่ขึ้น *** คนไทยเรามาชุมนุม มารวมความคิด ให้ใหม่ ให้ล้ำ คิดมันให้ไกลออกไป เราไปได้ไกล ถ้าเราร่วมมือ แค่เรารวมแรง ร่วมใจ ก็ไปได้ไกล ได้ดีกว่านี้ โลกเรายังคงหมุนไป นวัตกรรมใหม่ ทำให้ไทยสู้ได้ ทำวันนี้ พรุ่งนี้ให้มันดี แค่เข้าใจและAgree ก็ขึ้นดีขึ้น เก่งเก่า เก่งเก๋า ก็ทำได้ แค่เข้าใจโลกใหม่ เก่งขึ้นเจ๋งขึ้น Gen.M Gen.Z Gen.ใหน เห็นด้วยตอบใช่ จะง่ายขึ้นง่ายขึ้น สมองไทย ไปไกลทั่วโลก ไม่ได้เป็นเรื่องJoke คนไทยเก่งขึ้น สมองมี กับความคิดดีๆ แค่บวกเทคโนโลยี ไปได้ไกลขึ้น นวัตกรรม ใครว่ายากจัง รู้-คิด-สร้างทำ ทำขึ้นทำขึ้น จะทำนา ปลูกผัก ทำไร่ ใส่ไอเดียเข้าไป ราคาก็ดีขึ้น นักประดิษฐ์ คิดแอป ทำจรวด ส่งความคิดมาประกวดให้เฉียบขึ้นเฉียบขึ้น รับจ้าง นักเรียน นักศึกษา คิดนอกตำรา ก็เตรียมตัวรวยขึ้น พนักงาน ออฟฟิส ผู้ผลิต ขอเพียงอย่าหยุดคิด ชีวิตยิ่งดีขึ้น รื้อราก ขุดตอ ถอนโคน ทุบกะลาให้มันโดน ไทยกระโจนไกลขึ้น *** คนไทยเรามาชุมนุม มารวมความคิด ให้ใหม่ ให้ล้ำ คิดมันให้ไกลออกไป เราไปได้ไกล ถ้าเราร่วมมือ แค่เรารวมแรง ร่วมใจ ก็ไปได้ไกล ได้ดีกว่านี้ โลกเรายังคงหมุนไป นวัตกรรมใหม่ ทำให้ไทยสู้ได้
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments