Most Watched Video Powered by Trendolizer

Làm Kẹo Hubba Bubba Cầu Vồng Troll Chị Thơ Nguyễn - Hubba Bubba Rainbow

Trending story found on www.youtube.com


Hello các em! Hôm nay chị làm video này với mục đích muốn thông báo cho các em biết chị đã trả đủ tiền kẹo Hubba Bubba cho anh TBB thúi. Vậy mà anh ấy lại nỡ ăn hết cuộn kẹo cuối cùng của chị. Sau đó anh ấy còn bày trò làm kẹo hubba bubba cầu vồng troll chị nữa. Các em hãy cùng xem video để biết nhé. Chúc các em xem video vui vẻ!
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments